03.03.2023 - அன்று 2023 - 24 ஆண்டு வரவு செலவு திட்ட அறிக்கைகாண ஆலோசனைக் கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் மாண்புமிகு நிதி துறை அமைச்சர் மற்றும் வணிகவரித்துறை அமைச்சர் முன்னிலையில் நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்ட பொழுது...