அனைத்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் பொதுகுழுவில் இன்று (02.04.2024) கொடைக்கானலில் நடைபெற்ற தேர்தலில் 01.04.2024 முதல் 31.03.2027 வரை ஆகிய மூன்று வருடங்களுக்கு சங்க நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகளுக்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்யப்பட்டபோது.