16-06-2023 சென்னை லீலா பேலஸ் ஹோட்டலில் தொழில்துறை சார்பாக எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் உற்பத்தியாளர்களுடன் நடந்த கூட்டத்தில் நமது சங்க சார்பாக நானும் செயலாளரும் கலந்து கொண்ட பொழுது...